Humor Selera Banjar

MANAHANI KANTUT

Oleh: Pambakal Sambang Lihum
Takisah Utuh Ujai nang hanyar kawin wan Acil Enor. Utuh Ujai ne handak mambari kajutan (jar urang tu surprise) wan bininya. “Yang, kita tulakan yu, tapi ikam tutupi dahulu mata ikam wan sapu tangan!”
“Jah, kanapa maka ditutup, ka?” jer nang bini.
“Ulun ada sasuatu gasan pian,” jer Utuh.
Lalu kaduanya barangkat umpat taksi ka wadah nang handak dituntii. Imbah sampai, Utuh mairit bininya masuk ka rumah hanyar nang ditukarinya sumalam. Sakalinya Utuh ne handak mambari kajutan gasan bininya, yaitu manukarakan rumah hanyar.

Sampai di dalam rumah, Utuh ne masih kada mambariakan bininya mambuka tutup mata. Imbah duduk di kursi, nang bini ne handak bakantut, tapi supan wan nang laki. Lalu pupura minta tulungi, “Ka, ulahakan ulun banyu minum pang!”
Lalu Utuh maambilakan bininya banyu ka dapur. Rahatan lakinya maambil banyu, nang bini ne bakantut, “TUUUUUUUUUUT….”
Imbah datang Utuh ne meambilakan banyu, sakalinya handak bakantut pulang nang bini ne. Tapaksa baalasan pulang, “Napa ka, maka banyunya kada manis?”
Tapaksa Utuh manambahi gula ka dapur, nang bini bakantut pulang, “TUUUUUUUUUT…”
Kada lawas datang pulang Utuh mambawakan bininya banyu nang sudah ditambahi gula. Tapi napakah, bininya handak pulang bakantut. Tuhuk bininya bapikir mancari akal, lalu baucap, “Ka, ambilakan banyu putih pulang, parut ulun asa kada nyaman nah,” jer nang bini.
Tapaksa pulang ae Utuh meambilakan. Rahatan Utuh meambil banyu, nang bini bakantut sing nyaringan, tanyaring pada tadi. “TUUUUUUUUUUTTTTDDDDDDD….”
Ahirnya nang bini ne asa lega imbah mangaluarakan kantut tadi. Pas Utuh datang, lalu Utuh mambuka tutup mata nang bini. Asa marigap hati nang bini, urang banyak sakulilingan rahatan rami baampik. Maka mintuhanya ada juwa. Langkap tu pang kaluarganya. Supan banar nang bini, tatunduk. “Ding ulun manukar rumah ne gasan kita,” jar Utuh. “Napa maka ikam batunduk tarus?”
Lalu nang bini maangkat muha sambil batakun wan mintuhanya, “Lawas kah sudah, Bah-Ma, pian di sini?”
Takurihing mintuhanya sambil manjawap, “Lawas ae sudah, matan rahatan kam bakantut nang pamulaan tadi.”

Humor khas kaltim klik: disini  atau disini juga bisa


Tidak ada komentar

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Silahkan masukkan komentar anda, TIM admin akan segera membalas, dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan anda,